ნამახვანი

ნამახვანი

ლიცენზიები და ნებართვები

წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდინარე რიონზე, “შპს ენკა რინიუებლზის” ნამახვანჰესის კასკადის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება / ნებართვა

ჰესის მშენებლობის ნებართვა

გზის მშნებლობის ნებართვა