ნამახვანი

ნამახვანი

ელექტრო სამუშაოების ოსტატი

კომპანია „ენკა რინიუებლზ“-ის ქვეკონტრაქტორი კომპანია შპს „ენმარ კონსთრაქშენ ბ.ვ. ფილიალი საქართველოში“, ნამახვანი ჰესების კასკადის მშენებლობის განხორციელების მიზნით, სამუშაოდ იწვევს შემდეგ ვაკანსიაზე:ელექტრო სამუშაოების ოსტატი  

 

ძირითადი მოვალეობები

 • საერთო ელექტროგაყვანილობის შეკეთება, მართვა.
 • მინიმუმ 3 წელი გამოცდილება აღნიშნულ დარგში
 • ტრანსფორმატორებისა და ამომრთველების და სხვა ელექტრო კომპონენტების შემოწმება, შეკეთება.
 • ელექტრო დანადგარების და განლაგების შეფასება, შეკეთება.
 • ინფრასტრუქტურისა და ზესტრუქტურის ელექტრო სისტემების ცოდნა.
 • ელექტრო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხელის და დენის ხელსაწყოების გამოყენების უნარი.

 

 

ზოგადი მოთხოვნები:

 • კანდიდატებს სასურველია ჰქონდეთ მინიმუმ 4 წლის გამოცდილება აღნიშნულ პოზიციაზე
 • კანდიდატებს სასურველია ჰქონდეთ სამშენებლო პროექტებზე სამუშაო გამოცდილება.
 • კანდიდატები უნდა დაემორჩილონ უსაფრთხოების წესებს სამუშ. ადგილზე
 • კანდიდატები უნდა იმუშაონ მაღალი ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად.

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ქსეროასლი )

-კანდიდიდატებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა, რომლებიც ხელმისაწვდომია ს. ჟონეთში მდებარე მშენებელთა ბანაკის (კემპი) შესასვლელში მდებარე დაცვის სამსახურის ჯიხურში. კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას, რომლის თაობაზეც იქნებიან ინფორმირებულნი წინასწარ.

ვაკანტური ადგილი- 4

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 25.02.2021

 

პროექტის დასაქმების პოლიტიკის თანახმად, დასაქმების დროს უპირატესობა მიენიჭება პროექტის სამუშაო არეალთან ახლოს მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ

 • შეავსეთ განაცხადი

 • პირადი მონაცემები

 • საკონტაქტო მონაცემები

 • განათლება და მუშაობის გამოცდილება

 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება კომპანია ENKA-ს  მიერ, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა კომპანიას და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: hrnamakhvani@enka.com