ნამახვანი

ნამახვანი

მექანიკური სამონტაჟო სამუშაოების ჯგუფის ხემძღვანელი

კომპანია „ენკა რინიუებლზ“-ის ქვეკონტრაქტორი კომპანია შპს „ენმარ კონსთრაქშენ ბ.ვ. ფილიალი საქართველოში“, ნამახვანი ჰესების კასკადის მშენებლობის განხორციელების მიზნით, სამუშაოდ იწვევს შემდეგ ვაკანსიაზე: მექანიკური სამონტაჟო სამუშაოების ჯგუფის ხემძღვანელი

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • უნდა ჰქონდეს გამოცდილება დანაყოფების, წყლისა და გაზით მომარაგების ხაზების, გათბობის სისტემების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობებისა დასაყენებლად
 • დანაყოფების, წყლისა და გაზით მომარაგების ხაზების, გათბობის სისტემების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობებისა მოვლა და შეკეთება.
 • გეგმების კითხვა და ინტერპრეტაცია სან. დანადგარების განლაგების შესაფასებლად ან დაგეგმვის მიზნით.
 • ინფრასტრუქტურის და ზესტრუქტურების, გათბობისა და გაგრილების სისტემების ცოდნა.
 • სან. სისტემების და მოწყობილობების დაყენება და შეკეთება. (PPRC, PEX, HDPE, PVC, გოფრირებული მილის სისტემა და კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა)
 • სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მოთავსება და შეკეთება.
 • მილების, ფიტინგების და საყრდენების ჭრა, შედუღება და აწყობა. (PPRC, PEX ან HDPE მილის შედუღების სისტემა)
 • ცოდნა გეგმის წაკითხვისა და სანტექნიკის ხელსაწყოების გამოყენების შესახებ.

 

ზოგადი მოთხოვნები:

 • კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ 4 წლის გამოცდილება
 • კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ სამშენებლო პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება.
 • კანდიდატები უნდა დაემორჩილონ უსაფრთხოების წესებს სამუშ. ადგილზე
 • კანდიდატები უნდა მუშაობდნენ მაღალი ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად.

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ქსეროასლი )

-კანდიდიდატებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა, რომლებიც ხელმისაწვდომია ს. ჟონეთში მდებარე მშენებელთა ბანაკის (კემპი) შესასვლელში მდებარე დაცვის სამსახურის ჯიხურში. კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას, რომლის თაობაზეც იქნებიან ინფორმირებულნი წინასწარ.

ვაკანტური ადგილი- 2

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 25.02.2021

 

პროექტის დასაქმების პოლიტიკის თანახმად, დასაქმების დროს უპირატესობა მიენიჭება პროექტის სამუშაო არეალთან ახლოს მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ნომერზე: 591804194

 

 

 • შეავსეთ განაცხადი

 • პირადი მონაცემები

 • საკონტაქტო მონაცემები

 • განათლება და მუშაობის გამოცდილება

 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება კომპანია ENKA-ს  მიერ, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა კომპანიას და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: hrnamakhvani@enka.com