ნამახვანი

ნამახვანი

სამუშაო ობიექტზე ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სუპერვაიზორი

კომპანია „ენკა რინიუებლზ“-ის ქვეკონტრაქტორი კომპანია შპს „ენმარ კონსთრაქშენ ბ.ვ. ფილიალი საქართველოში“, ნამახვანი ჰესების კასკადის მშენებლობის განხორციელების მიზნით, სამუშაოდ იწვევს შემდეგ ვაკანსიაზე: სამუშაო ობიექტზე ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სუპერვაიზორი

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ერკვეოდეს სამშენებლო ობიექტზე ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის საკითხებში
 • სამშენებლო ობიექტებზე, განსაკუთრებით მიწის სამუშაოებზე, კაშხლის და გვირაბის მშენებლობაზე მუშაობის გამოცდილება
 • მენეჯმენტის და კონტროლის გამოცდილება
 • პროექტის გარემოსდაცვითი ნორმების, სტანდარტების, პროცედურების და საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ცოდნა და დაცვა
 • ინგლისური ენის კარგი ცოდნა
 • შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სერტიფიკატი (ქართული ან საერთაშორისო)

 

ზოგადი მოთხოვნები:

 • კანდიდატები უნდა დაემორჩილონ შრომის უსაფრთხოების წესებს სამუშაო ადგილზე
 • კანდიდატები უნდა იმუშაონ მაღალი ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად.
 • კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ 3 წლის გამოცდილება აღნიშნულ დარგში

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ქსეროასლი)
 • კანდიდიდატებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა, რომლებიც ხელმისაწვდომია ს. ჟონეთში მდებარე მშენებელთა ბანაკის (კემპი) შესასვლელში მდებარე დაცვის სამსახურის ჯიხურში. კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას, რომლის თაობაზეც იქნებიან ინფორმირებულნი წინასწარ.

  

ვაკანტური ადგილი- 1

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 27.02.2021

პროექტის დასაქმების პოლიტიკის თანახმად, დასაქმების დროს უპირატესობა მიენიჭება პროექტის სამუშაო არეალთან ახლოს მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ნომერზე: 591804194

 • შეავსეთ განაცხადი

 • პირადი მონაცემები

 • საკონტაქტო მონაცემები

 • განათლება და მუშაობის გამოცდილება

 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება კომპანია ENKA-ს  მიერ, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა კომპანიას და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: hrnamakhvani@enka.com