ნამახვანი

ნამახვანი

დიზაინი და ინჟინერია

1957 წელს დაარსების დღიდან, ENKA აერთიანებს ინჟინერიის, შესყიდვების, ფაბრიკაციის, მშენებლობის, ტექნიკური მომსახურებისა და პროექტის მენეჯმენტს და უზრუნველყოფს დიზაინსა და საინჟინრო ექსპერტიზას, მათ შორის არქიტექტურულ, სამოქალაქო / კონსტრუქციულ, მექანიკურ, საპროცესო, მილსადენობრივ, საკონტროლო / აპარატურულ და ელექტროტექნიკაში.

საკუთარი მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი ”შიდა” დიზაინისა და ინჟინერიის ექსპერტებისა და უახლესი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების წყალობით, ENKA– მ ჩაატარა მსოფლიო კლასის პროექტების მნიშვნელოვანი რაოდენობა თურქეთისა და საზღვარგარეთის მრავალფეროვან ინდუსტრიებში და მიიღო ყველაზე პატივცემული საინჟინრო ცნობარი ძლიერი გადაწყვეტილებების ერთგულებით, ექსპერტიზითა და ტექნოლოგიური ინოვაციებით მიწოდებისთვის.

ENKA–ს პროექტების შემუშავების და ინჟინერიის პროცესები უზრუნველყოფს სამშენებლო და ექსპლუატაციაში მიღებული ექსპერტიზის ადრეულ ჩართვას, იმისათვის რომ პროექტების შექმნა მოხდეს მშენებლობისა და ფუნქციონირებისთვის ყველაზე ეფექტურად და პროექტის სპეციფიკაციების შესაბამისად.

2016 წელს ENKA-მ დააარსა დიზაინისა და ინჟინერიის ცენტრი ENKA- ს სათაო ოფისში, რათა შეინარჩუნოს დიზაინისა და ინჟინერიის ინოვაციების ხანგრძლივი კულტურა და ერთი ჭერის ქვეშ გააერთიანოს მისი პროექტირების და საინჟინრო საქმიანობა. მოცემული კორპორატიული სტრუქტურის შექმნით, ENKA გახდა პირველი თურქული სამშენებლო კომპანია, რომელსაც თურქეთის მეცნიერების, მრეწველობისა და ტექნოლოგიის სამინისტრომ მიანიჭა ტიტული “დიზაინისა და ინჟინერიის ცენტრი”.

ENKA დიზაინისა და ინჟინერიის ცენტრი მოიცავს სამ მთავარ განყოფილებას, რომელიც მდებარეობს ENKA– ს სათაო ოფისში:

ENKA– ს საპროექტო და საინჟინრო ცენტრის მისია:

  • არჯეფექტური მდგრადი ინოვაციების შემუშავება,
  • ახალი წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება,
  • პუბლიკაციების გამოქვეყნება შესრულებული სამუშაოს და შემუშავებული პროცესების შესახებ,
  • დიზაინისა და ინჟინერიის კულტურის ასამაღლებლად
  • კომპეტენტური პერსონალის მომზადება დიზაინისა და ინჟინერიის ცენტრისთვის.

ENKA დიზაინისა და ინჟინერიის ცენტრის მიზნები:

  • საკუთარი შიდა რესურსების გამოყენებით და აგრეთვე დიზაინისა და ინჟინერიის საქმიანობით, ცენტრი მიზნად ისახავს ეფექტურად გამოიყენოს თავისი ბიუჯეტი, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს მომსახურეობების აუთსორსინგი და გაზარდოს საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა. იგი მიზნად ისახავს უზრუნველყოს დიზაინის ხარისხი საპროექტო და საინჟინრო პროექტებში, რომლებიც შეესაბამება ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებს მეცნიერულად დასაბუთებული ინოვაციური მეთოდოლოგიის გამოყენებით, და ცდილობს მდგრადი ფორმით წარმართოს თავისი სამუშაო.
  • ფართო პროგრამული უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურისა და შენობის ინფორმაციის მოდელირების (BIM) ტექნოლოგიების დახმარებით, ცენტრი მიზნად ისახავს შეამციროს შეცდომები და ხარჯები საინჟინრო გამოთვლებში, კომპიუტერის დახმარებით მოდელირებასა და სცენარებზე დაფუძნებულ ანალიზში, რითაც ხელს შეუწყობს ექსპორტს და დასაქმებას და გაზრდის გლობალური ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობებს.
  • ცენტრი ასევე მიზნად ისახავს დიზაინერული პროექტების პოტენციალის გამოყენებას ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შესაქმნელად და აგრეთვე მათ მიერ შესრულებული დიზაინისა და საინჟინრო სამუშაოების გამოყენებას ENKA- ს სავაჭრო ნიშნის ცნობადობის და ძალაუფლების გასაზრდელად გლობალურ დონეზე.

ცენტრის მიზანია იყოს დიზაინისა და ინჟინერიის ინოვაციური და სამაგალითო ცენტრი