ნამახვანი

ნამახვანი

ენერგეტიკული ინჟინერიის ჯგუფი

ENKA-ს ენერგეტიკული ინჟინერიის ჯგუფი, რომელიც მოიცავს ელექტროსადგურების ინჟინერიასა და ნავთობისა და გაზის პროექტების ინჟინერიას, გთავაზობთ შემდეგ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს, აწარმოებს პროექტების ტექნიკურად, ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად ოპტიმიზაციას და უზრუნველყოფს მათ დროულად და ბიუჯეტის ფარგლებში მიწოდებას:

WQ1_IOT_grid6-200x150

FEED პაკეტის მომზადება, პროექტის ეს ეტაპი წარმოადგენს მყარ საფუძველს ძირითადი და დეტალური დიზაინის ეტაპებზე გადასასვლელად

SULEYMANIYAH_EssGrid_inPP4-600x170

EPC პროექტების შესრულების დროს საინჟინრო მომსახურების მიწოდება – ძირითადი და დეტალური პროექტირება და ინჟინერია, პროცესის, მექანიკური დანადგარების და მილსადენების დიზაინი, ელექტროტექნიკა და ენერგოსისტემების კვლევები, აპარატურის მართვა და ავტომატიზაცია, სამოქალაქო, სტრუქტურული და არქიტექტურული ინჟინერია და მშენებლობისა და ექსპლუატაციაში გაშვების მხარდაჭერა

SCPX_Progress-200x150

საველე ინჟინერიის მენეჯმენტი და კოორდინაცია

ENKA-ს ენერგეტიკული ინჟინერიის ჯგუფი გთავაზობთ ძირითად და დეტალურ დიზაინსა და ინჟინერიას და მოწინავე სპეციალობებს, მათ შორის სიმულაციას, საწარმოს ინტეგრაციას, ინტეგრირებულ ავტომატიზაციის პროცესებსა და ინტერაქტიულ 3D მოდელირებას:

KHABAROVSK_FP_1920-300x150

ნავთობისა და გაზის პროცესის პროექტები

BAZYAN_1920_FP-300x150

ქვანახშირზე მომუშავე, კომბინირებული და მარტივი ციკლის ელექტროსადგურები

ZAWIA_FP_1920-300x150

გამტკნარების სადგურები

KASHAGAN_FP_1920-300x150

საზღვაო პროექტები

BERKE_DAM_002-300x150

კაშხლის პროექტები

PS-1CRUDEOIL_0081-300x150

მილსადენის პროექტები

PS1_Rumalia_010-300x150

ტუმბოს სადგურები

CSC_NEWTANK_001-300x150

ნავთობის ჭაბურღილის საბურღი ობიექტები და ნავთობ შემნახველი რეზერვუარების პროექტები

გამოყენებული ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა

Adobe Acrobat Pro
Adobe Acrobat Standart
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
AFT Impulse
Aide-CAD
AMETank
Aspen One Engineering – HYSYS
Autodesk AEC Design Suite
Autodesk Autocad
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium( Civil 3D)
AVEVA Diagrams (14.1)
AVEVA Draft
AVEVA E3D Cabling System (1.1 or 2.10)
AVEVA Electrical (12.1.SP4 or 12.1.SP5)
AVEVA Instrumentation (12.1.SP4 or 12.1.SP5)

AVEVA Iso-draft Modules
AVEVA MDS
AVEVA PDMS (12.1.SP4)
AVEVA Review (12.2)
BOSfluids
CARRIER HAP (HVAC)
CEASAR II (2018)
CHEMCAD,
CSI Safe
CSI SAP 2000
Dialux
DYNAPILE
Emerson Instrumentation-Toolkit
EN13480 Pressure Piping Calculator
ETABS
ETAP
EZ Air (HVAC)

FEATools
FlowSolv
InstruCalc
Intergraph SmartPlant,
LPILE
Lumion,
MathCad
Microsoft Office Standart
Microsoft Project Pro
Navisworks (2018)
OmniCADD
Oracle Primavera
Pipe Data Pro
Piping Office
Prokon
RAM Conn.
Rocscience Slide 2018

Rohr II
SHAFT
SINETZ
Sketchup Pro,
SMART 3D (2014)
Smart Plant Electrical
Smart Plant Instrumentation 2013
Smart Sketch (2014)
SmartPlant Engineering Manager (2009)
SmartPlant P&ID (2009)
SmartPlant Review (2012)
Staad Pro
Tekla Xsteel
Thermoflow – GT GTPro
Zuken E3