ნამახვანი

ნამახვანი

გამოყენების პირობები

მიუხედავად კომპანიის დიდი ძალისხმევისა მოგაწოდოთ უტყუარი ინფორმაცია, ENKA არ არის პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის შინაარსის სიზუსტეზე.

კომპანიას, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები ვებ-გვერდზე განთავსებულ მასალაში, ან მასში აღწერილ მომსახურებაში.

კომპანია ENKA ფლობს საავტორო უფლებებს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ კონტენტზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მესამე მხარის შეტყობინებით სხვა რამ არ არის მითითებული. სურათები, სავაჭრო ნიშნები და ბრენდები დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობით და დაუშვებელია მათი რაიმე ფორმით ცვლილება და მითვისება, მათი შესაბამისი მფლობელების წერილობითი ნებართვის გარეშე. მესამე მხარის ვებ-გვერდის ბმულები მოცემულია მხოლოდ თქვენი კომფორტისთვის. კომპანია ENKA არ აკონტროლებს და არ აგებს პასუხს მესამე მხარის ვებ-გვერდების შინაარსზე ან ხელმისაწვდომობაზე.